Πρέκια Νεοχωριού

Τα πέτρινα πρέκια Νεοχωρίου  είναι   από  σχισθόλοιθο,  μπορούμε να   έχουμε σε διάφορες διαστάσεις αφού είνε φυσικό υλικό, ανάλογα με το χτίσιμο που διμηουργούμε.

Μπορούμε να έχουμε πρέκια Νεοχωρίου από 5 εως 20 εκατοστά πάχος  με ελεύθερο πλάτος και μήκος.  

Τα χρώματα τους  μπορεί να είναι γκρι  πράσινο, καφέ στη αποχρώσεις αυτών. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παράθυρα, εισόδους αυλής, πόρτες,  τζάκια κ.α

 

 

 

Relating

Loading