Η εταιρία

 


Η Εταιρία μας "Λιθόραμα", ιδρύθηκε την τελευταία δεκαετία. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας στη νέα πραγματικότητα της αγοράς, στοχεύσαμε στην καλύτερη δυνατή βελτίωση, της εξόρυξης και της προώθησης των σχιστολιθικών πετρωμάτων του Νεοχωρίου Πηλίου, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση πολλών δεκαετιών της οικογενειακής δραστηριότητας στο χώρο των πετρωμάτων Πηλίου. Στη συνέχεια επεκταθήκαμε και στην επεξεργασία των πετρωμάτων αυτών, άλλα και στο εμπόριο και στην επεξεργασία πετρωμάτων από όλη την Ελλάδα καθώς και από όλο τον κόσμο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.


Σήμερα η εταιρία μας είναι μια ολοκληρωμένη μονάδα με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την επεξεργασία των πετρωμάτων, σε μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων, με εξειδικευμένο προσωπικό στην εξόρυξη και επεξεργασία, και ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών μας, καλύπτοντας της ανάγκες της εγχώριας άλλα και της παγκόσμιας αγοράς. Πρώτη μας μέριμνα είναι ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, ο συμβουλευτικός μας ρόλος και μια σταθερή πολιτική τιμών.
 

 

 
Φιλοσοφία μας είναι ότι η φυσική πέτρα θα αλλάξει αισθητικά το οικιστικό περιβάλλον και θα καλυτερεύσει ποιοτικά την ζωή μας.
 
Αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί από αυτό το μαγικό κόσμο, τον κόσμο της πέτρας.
 
 

  

 

Page Tags:
Relating


MARMOMACC 2013 VERONA ITALY

MARMOMACC 2013 VERONA ITALY

MoreLoading
NoData