Μεγάλες Πλάκες

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
 
Οι μεγάλες σχιστόπλακες, προέρχονται από σχιστόλιθους.
Στις μεγάλες σχιστόπλακες, γίνεται επεξεργασία σε μοντέρνα κοπτικά μηχανήματα, ή τις επεξεργάζονται με το χέρι και το σφυρί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές, όπως, τραπέζια, πάγκοι, κουζίνες, και άλλες κατασκευές.
 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
  1. Διάφορα φυσικά μεγέθη.
  2. Διάφορα κομμένα μεγέθη.
  3. Διάφορα μεγέθη πελεκητά.
 
 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
2 - 10 ημέρες
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Παραδίδονται σε παλέτες ή ξυλοκιβώτια.
 
 
 
 
 
 

Relating


Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 01

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 01

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 02

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 02

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 03

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 03

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 04

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 04

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 05

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 05

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 06

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 06

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 07

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 07

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 08

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 08

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 09

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 09

More
Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 10

Μεγάλες Πλάκες ΜΠ 10

More
Μεγάλες Πλακες ΜΠ 11

Μεγάλες Πλακες ΜΠ 11

MoreLoading
NoData