Σκαπιτσαριστό καφέ

 

Τα σκαπιτσαριστά   καφέ είναι φυσικό υλικό  πορόλιθος.  Οι διαστάσεις που μπορούμε να έχουμε είναι 8*22  και 10*30 ενώ το πάχος  είναι 1,5 εκατοστά.

Η ανάγλυφη όψη  δίνει ποιο φυσικό αποτέλεσμα,  μπορεί να τοποθετηθεί σε σειρές ή πλεκτό. Η τοποθέτηση  μπορεί να γίνει  με κόλλα  ή τσιμέντο.

Τα σκαπιτσαριστά  χρησιμοποιούνται για επένδυση   σε επιφάνειες  τοίχους, τζάκια, κουζίνες, κ.α.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό ή  εξωτερικό χώρο.

 

 

 

 

 

Relating

Loading