Σκαπιτσαριστό κίτρινο

 

Τα κίτρινα  σκαπιτσαριστά   είναι φυσικό υλικό  πορόλιθου. Οι διαστάσεις που μπορούμε να έχουμε είναι 8Χ22 και 10Χ30 ενώ το πάχος  είναι 1,5 εκατοστά.

Η ανάγλυφη όψη  δίνει ποιο φυσικό αποτέλεσμα,   μπορεί να τοποθετηθεί σε σειρές ή πλεκτό,  με κόλλα  ή τσιμέντο. 

Τα σκαπιτσαριστά  χρησιμοποιούνται για επένδυση  σε διάφορες  επιφάνειες  τοίχους, τζάκια, κουζίνες, περιφράξεις  κ.α.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό ή και εξωτερικό χώρο .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relating









Loading