Σκαπιτσαριστό άσπρο κόκκινο

 

Τα σκαπιτσαριστά   άσπρο κόκκινο  είναι φυσικό υλικό  πωρόλιθος. Οι διαστάσεις που μπορούμε να έχουμε είναι 80Χ22 και 10Χ30 ενώ το πάχος  είναι 1,5 εκατοστά, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  στον πωρόλιθο αυτό είναι τα απαλά κόκκινα νερά που βγάζει.

Τα σκαπιτσαριστά έχουν  ανάγλυφη όψη  δίνοντας  ποιο φυσικό αποτέλεσμα,   μπορεί να τοποθετηθεί σε σειρές ή πλεκτή,  με κόλλα  ή τσιμέντο. 

Ο πωρόλιθος  χρησιμοποιείται για επένδυση   σε διάφορες επιφάνειες  τοίχους, τζάκια, κουζίνες κ.α.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό  ή εξωτερικό χώρο.

 

 

 

 

 

Relating

Loading