Σκαπιτσαριστά Νεοχωρίου

Τα σκαπιτσαριστά Νεοχωρίου   είναι φυσικό υλικό  σχιστόλιθος,  τα οποία επεξεργάζονται   για να μπορούν να είναι εύκολα στην τοποθέτησή τους .

Το πάχος τους είναι απο 1 έως 3 πόντους  και  όψη τους  είναι ανάγλυφη  δίνοντας έτσι  ποιο φυσικό αποτέλεσμα.  

Μπορεί να τοποθετηθεί σε σειρές ή πλεκτό,  με κόλα ή τσιμέντο .  

Τα σκαπιτσαριστά χρησιμοποιούνται για επένδυση   σε επιφάνειες  τοίχους, τζάκια, κουζίνες κ.α σε εξωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

Τα χρώματα που μπορεί κάποιος να επιλέξει   είναι πάρα πολλά καφέ,γκρί, πράσινα  και της αποχρώσεις αυτών. 

 

 

 

 

Relating

Loading