Πέτρα χτισίματος Νεοχωρίου

Η πέτρα χτισίματος είναι σχιστόλιθος, η εξόρυξη της πέτρας γίνεται  στα λατομεία μας, που βρίσκονται στο Πήλιο.

Τα χρώματα  της πέτρας Νεοχώριου είναι γκρι, καφέ , πράσινα.

Το πάχος της  ποικίλη  δίνοντας έτσι την  δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε περίφραξης, τοιχία, σπίτια  κ.τ.λ.

Οι πέτρα ή αλλιώς σχιστόλιθος  λογού του όγκου του  χρησιμοποιείτε και σαν μονωτικό υλικό.

 

 

 

 

Relating

Loading