Μπλε πέτρα μαρμαρόπετρα

Το ιδιαίτερο χρώμα της πέτρας είναι το μπλε που αναδεικνύεται με το χτίσιμο.

Τα μπλέ χρώματα μας βοηθάνε να συνδυάσουμε το μοντέρνο με το παραδοσιακό.

Το χτίσιμο της πέτρα μπορεί να είναι ξερολιθιά ήμε αρμό , στην τοποθέτηση χρησιμοποιούμε τσιμέντο.

Με την μαρμαρόπετρα μπορούμε να χτίσουμε εξ ολοκλήρου σπίτια , τοιχία αντιστήριξης, επενδύσεις σπιτιών,  περιφράξεις κ.α.

 

 

 

Relating

Loading