Πέτρα χτισίματος μπλέ Συκής

Το ιδιαίτερο χρώμα της πέτρας Συκής είναι το μπλε.  

Με το χτίσιμο μας βοηθάει να συνδυάσουμε το μοντέρνο με το παραδοσιακό.

Το χτίσιμο της πέτρα μπορεί να είναι ξερολιθιά  ή με αρμό, η τοποθέτηση  γίνεται με τσιμέντο.

Μπορούμε να χτίσουμε εξ ολοκλήρου  σπίτια με αυτόν τον τρόπο,  τοιχία αντιστήριξης, επενδύσεις σπιτιών,  περιφράξεις, αυλές κ.α. 

 

 

 

 

Relating

Loading