Αγκωνάρια γράνιτη γκρί

Τα γκρι αγκωνάρι είναι φυσικό υλικό με άγρια φυσική όψη.

Τα αγκωνάρια γρανίτη  μπορούμε να τα έχουμε σε διάφορες διαστάσει  και αυτό εξαρτάτε από  την   κατασκευή και τα αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε.

Το χρώμα  στα αγκωνάρια  είναι γκρι και στης αποχρώσεις  αυτού,  έτσι μπορούμε να  δώσουμε έμφαση σε κάποια σημεία  όπως  γωνιές, τοίχους, κ.τ.λ.

Ο γρανίτης μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί  με άλλα φυσικά υλικά πέτρα, αμμόλιθο, πωρόλιθο,κ α.

Τα αγκωνάρια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους, σε κολώνες, γωνίες, παράθυρα, κ.α.

 


 

 

 

Relating

Loading