Σκεπές σε σειρά

Οι ακανόνιστες πλάκες ή αλλιώς σκεπόπλακες  είναι πλάκες ειδικά επεξεργασμένες  για να τοποθετηθούν στην σκεπή αφού πρώτα πελεκισθούν.

Όταν κάνουμε την σκεπή σε σειρά  η πλάκα  είναι έτοιμη κομμένη  και πελεκισμένη σε φάρφος 30 ή 35 εκατοστά  και ελεύθερο μήκος.

Με την κομμένη πλάκα  έχουμε λιγότερο βάρος στην σκεπή μας. Το πάχος είναι 1,5εως 2,5 εκατοστά  περίπου.

  Η πέτρινη σκεπή είναι  μονωτικό υλικό  προς της συνθήκες  του περιβάλλοντος.

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Relating

Loading