Δάπεδα Νεοχωρίου χρωματιστά

 

Τα δάπεδα Νεοχωρίου χρωματιστά ή αλλιώς κομμένες  πλάκες είναι σχιστόλιθος.

Η εξόρυξη τους γίνεται στο  βουνό του Πηλίου.

Το πάχος της των δαπέδων  είναι περίπου 2 εκατοστά.  

Μπορεί να τοποθετηθεί  βάζοντας ανάμεσα αρμό  ή  κόλα ή  τσιμέντο.

Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει σε σειρές ή πλεκτό.

Μπορεί να τοποθετεί σε βεράντες, πλατείες, αυλές, καθώς και σε εσωτερικούς χώρους.


 

  

 

Relating

Loading