Δάπεδα Συκής χρωματιστά

Τα δάπεδα  Συκής χρωματιστά είναι σχιστόλιθος  από το βουνό του Πηλίου.

Το πάχος της των δαπέδων  είναι περίπου 2 εκατοστά. 

 Μπορεί να τοποθετηθεί  με αρμό  ή  κόλα  ή  τσιμέντο.

Η τοποθέτηση των δαπέδων μπορεί να γίνει σε σειρές ή πλεκτό.

Ως φυσικό υλικό έχει αντιολισθητικές ιδιότητες,  γιαυτό τον λόγο μπορεί  να τοποθετεί σε βεράντες,  πλατείες,  αυλές,  καθώς και σε εσωτερικούς χώρους. 

  

Relating

Loading