Τραπέζι

Τάβλα του τραπεζιού (παράδειγμα)

Τραπέζι Τ 1

Επιφάνεια τραπεζίου: 130 x 100 x 9 (cm)
βάση: 80 x 66 (cm) / σκαμπό: 40 x 48 (cm)
 

Τραπέζι Τ 3

Επιφάνεια τραπεζίου: 143 x 95 x 8 (cm)
βάση: 50 x 62 (cm) / σκαμπό: 40-50 x 30 (cm)
 
Τραπέζι Τ 4
 
Τραπέζι Τ 5
 
Τραπέζι Τ 6
 
Τραπέζι Τ 7
 
Τραπέζι Τ2

Relating

Loading