Γρανίτες αγγονάρια

Τα  αγγονάρια γρανίτη  μπορούμε να τα έχουμε σε αδιάφορες διστάσεις, αυτό εξαρτάτε από  την   κατασκευή και τα αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε. 

Τα χρώματα  μπορεί να είναι μπεζ ή γκρι,  μας βοηθάει είτε να δώσουμε έμφαση σε κάποια σημεία  όπως   γωνιές, τοίχουςκ.τ.λ. είτε να τα συνδυάσουμε με άλλα φυσικά υλικά .

Relating

Loading